Szkolenia BHP – obowiązkowy instruktaż przed dopuszczeniem do pracy

Szkolenia są bardzo ważną częścią życia zawodowego. Bez nich nie moglibyśmy podnosić swoich kompetencji. Ale istnieją szkolenia bez których w żadnym wypadku nie moglibyśmy nawet zacząć pracy. Pracodawca bowiem nie ma prawa dopuścić do pracy osoby, która nie zna przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Mowa tutaj o obowiązkowych szkoleniach BHP. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeprowadzenie w godzinach pracy wstępnego szkolenia BHP. Natomiast w czasie trwania stosunku pracy pracodawca przeprowadza szkolenia okresowe BHP, które mają za zadanie zaktualizować i podtrzymać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP powinny zapoznać pracowników również z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Szkolenia BHP możemy podzielić na: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny obowiązkowo muszą przejść nowozatrudnieni pracownicy, praktykanci oraz młodociani uczniowie szkół zawodowych, zatrudniani w celu przygotowania do zawodu. Odbycie przez nowozatrudnionego szkolenia BHP powinno być potwierdzone przez niego na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!