Szkolenia BHP – obowiązek każdego pracodawcy

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy przeprowadzenie (osobiście lub za pośrednictwem firmy szkoleniowej) szkolenia BHP. Wstępnie szkolenie BHP powinno zostać przeprowadzone najpóźniej w pierwszym dniu pracy. Pracownik nie może zostać dopuszczony do wykonywania pracy, jeżeli nie zapoznał się należycie z przepisami oraz zasadami wykonywania pracy na przyszłym stanowisku związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Uwaga! Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie BHP w rozkładowych godzinach pracy danego pracownika. Jeśli z ważnych względów szkolenie to nie może zostać przeprowadzone w godzinach pracy, pracownikowi przysługuje wówczas wynagrodzenie oraz dodatek za przepracowane godziny nadliczbowe. Szkolenia BHP dzielimy na: wstępne oraz kontrolne. Szkolenia kontrolne są przeprowadzane w czasie trwania stosunku pracy i mają za zadanie zaktualizowanie wiedzy i umiejętność z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP dzielimy również na: instruktaż ogólny (dotyczy on wszystkich nowozatrudnionych) oraz instruktaż stanowiskowy (dotyczy indywidualnie pracownika, który ma podjąć pracę na stanowisku, wymagającym szczególnego przeszkolenia).

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!