Szkolenia BHP – co powinien wiedzieć pracownik i pracodawca

Kodeks pracy wyraźnie podkreśla, że przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków w miejscu pracy, musi on przejść wstępne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie to oprócz nowozatrudnionych pracowników dotyczy również praktykantów, stażystów oraz uczniów szkół zawodowych, odbywający w zakładzie pracy przygotowanie do wykonywania zawodu. Szkolenia BHP są instruktażami obowiązkowymi, dlatego pracownik nie może odmówić wzięcia w nich udziału. Pracownik ma również obowiązek przystąpić do egzaminu, sprawdzającemu jego wiedzę oraz umiejętności z zakresu BHP. Co ważne szkolenia BHP muszą odbywać się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy. Jeśli odbywają się poza normalnymi godzinami pracy, jest to jednoznaczne z pracą w godzinach nadliczbowych, za którą pracownikowi przysługuje wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownik jest zobowiązany potwierdzić na piśmie udział w szkoleniu BHP oraz zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Karta szkolenia BHP jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!