Archive for the szkolenia BHP Category

Szkolenia BHP – obowiązek każdego pracodawcy

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy przeprowadzenie (osobiście lub za pośrednictwem firmy szkoleniowej) szkolenia BHP. Wstępnie szkolenie BHP powinno zostać przeprowadzone najpóźniej w pierwszym dniu pracy. Pracownik nie może zostać dopuszczony do wykonywania pracy, jeżeli nie zapoznał się należycie z przepisami oraz zasadami wykonywania pracy na przyszłym stanowisku związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Uwaga! Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie BHP w rozkładowych godzinach pracy danego pracownika. Jeśli z ważnych względów szkolenie to nie może zostać przeprowadzone w godzinach pracy, pracownikowi przysługuje wówczas wynagrodzenie oraz dodatek za przepracowane godziny nadliczbowe. Szkolenia BHP dzielimy na: wstępne oraz kontrolne. Szkolenia kontrolne są przeprowadzane w czasie trwania stosunku pracy i mają za zadanie zaktualizowanie wiedzy i umiejętność z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP dzielimy również na: instruktaż ogólny (dotyczy on wszystkich nowozatrudnionych) oraz instruktaż stanowiskowy (dotyczy indywidualnie pracownika, który ma podjąć pracę na stanowisku, wymagającym szczególnego przeszkolenia).

Szkolenia BHP – co powinien wiedzieć pracownik i pracodawca

Kodeks pracy wyraźnie podkreśla, że przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków w miejscu pracy, musi on przejść wstępne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie to oprócz nowozatrudnionych pracowników dotyczy również praktykantów, stażystów oraz uczniów szkół zawodowych, odbywający w zakładzie pracy przygotowanie do wykonywania zawodu. Szkolenia BHP są instruktażami obowiązkowymi, dlatego pracownik nie może odmówić wzięcia w nich udziału. Pracownik ma również obowiązek przystąpić do egzaminu, sprawdzającemu jego wiedzę oraz umiejętności z zakresu BHP. Co ważne szkolenia BHP muszą odbywać się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy. Jeśli odbywają się poza normalnymi godzinami pracy, jest to jednoznaczne z pracą w godzinach nadliczbowych, za którą pracownikowi przysługuje wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownik jest zobowiązany potwierdzić na piśmie udział w szkoleniu BHP oraz zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Karta szkolenia BHP jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia BHP – obowiązkowy instruktaż przed dopuszczeniem do pracy

Szkolenia są bardzo ważną częścią życia zawodowego. Bez nich nie moglibyśmy podnosić swoich kompetencji. Ale istnieją szkolenia bez których w żadnym wypadku nie moglibyśmy nawet zacząć pracy. Pracodawca bowiem nie ma prawa dopuścić do pracy osoby, która nie zna przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Mowa tutaj o obowiązkowych szkoleniach BHP. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeprowadzenie w godzinach pracy wstępnego szkolenia BHP. Natomiast w czasie trwania stosunku pracy pracodawca przeprowadza szkolenia okresowe BHP, które mają za zadanie zaktualizować i podtrzymać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP powinny zapoznać pracowników również z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Szkolenia BHP możemy podzielić na: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny obowiązkowo muszą przejść nowozatrudnieni pracownicy, praktykanci oraz młodociani uczniowie szkół zawodowych, zatrudniani w celu przygotowania do zawodu. Odbycie przez nowozatrudnionego szkolenia BHP powinno być potwierdzone przez niego na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Niezbędne szkolenia bhp

Szkolenia bhp są całkiem dobrym sposobem zarabiania pieniędzy i to bynajmniej niemałych, bo to dobrze opłacane szkolenia. Tym bardziej, że takich szkoleń jest bardzo wiele. Specjaliści przychodzą do firmy, szkolą, spisują dokumentację. Uczą jak unikać wypadków w pracy oraz w drodze do pracy. Klienci chcą nauczyć się w jaki sposób dbać o swoje bezpieczeństwo, jak postępować w razie wypadku, jak uciekać przed pożarem. Szkolenia bhp są obowiązkowe. Klienci skutecznie zajmują się szkoleniami bhp, bo to bardzo ważna sprawa. Brak aktualnych szkoleń bhp oznacza konieczność płacenia wysokich kar. Są to bardzo dotkliwe kary, które mogą poważnie nadszarpnąć budżet niewielkiej firmy. Czujność, ostrożność oraz kończenie właściwych szkoleń to na pewno podstawa. Szkolenie bhp zajmuje co najmniej jeden dzień, bywają także szkolenia trwające dwa dni lub nawet dłuższe. Kadra kierownicza uczestniczy w innych szkoleniach niż pracownicy danej firmy. Wiele osób kończy studia z dziedziny bhp i ceni sobie taką pracę. 

szkolenia bhp

W każdej firmie muszą być przeprowadzane szkolenia bhp. To bardzo ważne, aby każdy pracownik znał podstawowe zasady w razie jakiegoś zagrożenia, oraz co zrobić, aby nigdy nie doszło do wypadku. W wielu firmach, olewa się te zasady. Ludzie czasem pracują przy niezabezpieczonych maszynach, szczególnie na produkcji. Skutkuje to często wypadkami w których ludzie tracą zdrowie. Właściciele takich firm, nieraz czują się bezkarni. Jednak coraz częściej, kontroluje się takie firmy i sprawdza podstawowe rzeczy. Przede wszystkim jest sprawdzane to, czy w budynku, jest wystarczająca ilość wyjść ewakuacyjnych, czy są umieszczone gaśnice i jakie są ich rodzaje. Wypytywani są również ludzie, czy przeszli szkolenie i jaką mają wiedzę z zasad bhp. Muszą oni wiedzieć jak się zachować kiedy zostanie wywołany alarm. Co zrobić w pierwszej kolejności, jeśli zobaczymy dym lub nieznaną ciecz. Zwracana jest także uwaga, czy wszyscy pracownicy chodzą w strojach ochronnych. Szczególnie na produkcji, muszą mieć buty ochronne.

Szkolenia bhp także dla kadry zarządzającej

Bezpieczeństwo i higiena pracy są niezwykle ważne. Niestety, większość zarządzających firmami zupełnie o tym zapomina. Dlatego konieczne są cykliczne szkolenia bhp także dla kadry zarządzającej, aby im o tym przypomnieć. Te szkolenia powinny przypominać, że bezpieczna praca jest podstawą. Pracownik musi mieć zapewnione odpowiednie warunki, tak aby nie tylko nie ulegać wypadkom, ale także żeby nie doprowadzić do choroby, spowodowanej niewłaściwymi warunkami pracy. Nawet, wydawałoby się, zwykłe biuro powinno też spełniać wymogi bhp. Właśnie szkolenia bhp przypominają o tym, że krzesła i biurka powinny mieć odpowiednią wysokość. Każde biurowe stanowisko pracy musi mieć także właściwe oświetlenie o niezbędnym natężeniu. To wszystko sprawia, że komfort pracy jest większy, a dzięki temu wzrasta produktywność pracy. Pracownik mniej się męczy i może lepiej się skupić na wykonywanych czynnościach. Pamiętać należy też o niezbędnych przerwach w pracy biurowej, które powinny polegać na krótkiej gimnastyce.

Potrzebne szkolenia bhp

Będąc odpowiedzialnym pracodawcą, trzeba dbać o swoich pracowników. Jest to dobre zarówno dla nas, jak i dla naszej firmy – no i przede wszystkim dla nich samych. Aby dobrze się wszystkim pracowało i było bezpiecznie, warto wiedzieć jak się zachować w różnych sytuacjach, a przede wszystkim takich, które stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Można to zrobić korzystając z usług oferowanych przez szkolenia bhp. To tam nasi pracownicy dowiedzą się wszystkiego, co będzie im potrzebne, a przynajmniej powinni. Potem warto odświeżać wiedzę co jakiś czas, gdyż naturalnym jest, że nieużywana wiedza odchodzi w niepamięć, a to może przenosić nas jeszcze raz do punktu startowego. To wszystko pozwala również na utrzymanie dużo lepszej atmosfery w pracy, ponieważ każdy czuje się bezpieczniej. Oczywiście, nigdy nie można być pewnym tego, że nic się nikomu nie stanie, jednak zawsze warto zwiększać tego prawdopodobieństwo. Nasi pracownicy bezpiecznie wracający do swoich rodzin po pracy to coś pięknego.

szkolenia bhp

Jeśli posiadamy własną firmę, powinniśmy pamiętać, jak ważne jest zatrudnianie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. To oni często, mają pierwszy kontakt z klientem. Powinni mieć dużą wiedzę z zakresu sprzedawanego produktu lub wykonywanej usługi. Muszą rozwiewać wszystkie wątpliwości naszych przyszłych klientów i dobrze wykonywać wszystko powierzone obowiązki. Szefowie większych firm, nie raz zapominają o tak ważnych rzeczach, jak szkolenia bhp. Wszyscy pracownicy mają obowiązek przejścia tego szkolenia. Powinni wiedzieć, gdzie umieszczone są gaśnice i wyjścia ewakuacyjne. Ich bezpieczeństwo jest bowiem najważniejsze. Powinni również przestrzegać wszelkich panujących zasad bezpieczeństwa i ubierać zawsze strój służący do pracy. Szczególnie na produkcjach, ważne jest, aby każdy pracownik nosił buty ochronne, spodnie, bluzkę a czasem okulary i kask. Dbajmy o naszych pracowników, a nasza firma na pewno będzie się szybko rozwijać i przynosić upragnione zyski. W miejscu pracy wszystko musi być odpowiednio zabezpieczone.

Szybkie szkolenia BHP

Szkolenia BHP obecne są w szkołach, na uczelniach ale przede wszystkim w pracy. Bardzo często by zorganizować takie szkolenie należy zatrudnić zewnętrzną firmę zajmującą się tego typu działalnością. Szkolenia mają różne profile, ale głównie chodzi o to, by zrealizować cały materiał wymagany przez prawo. W niektórych branżach szkolenia tego typu mają niezwykle poważne znaczenie. Pracownik, który nie wie jak postępować w zakładzie pracy może z tego powodu stracić zdrowie lub życie. W przypadku pracy biurowej szkolenia bhp są czystą formalnością. Dobrze jest więc, by w takich przypadkach (ale tylko takich) firma przeprowadzała te szkolenia jak najszybciej. Można znaleźć wiele przedsiębiorstw oferujących szybkie szkolenia bhp. Najczęściej nie trwają długo, a spełniają wszystkie wymogi. Dobrze jest rozsądnie korzystać z możliwości, które daje rynek. Każda oferta powinna jednak być rozważana także w kontekście poprzednich klientów danej firmy i ich zadowolenia z przeprowadzonego przez firmę szkolenia. 

Ciekawe szkolenia BHP

Szkolenia BHP odbywają się cyklicznie według ustawowych wymogów. W zasadzie jedynym powodem, dla których przeprowadza się je w szkołach, na uczelniach czy też pracach jest to, że jest to obligatoryjne w przypadku przyjęcia nowych członków czy po odbyciu jakiegoś okresu. Osoby prowadzące dane jednostki mogą jednak zapewnić taki dobór osoby prowadzącej szkolenie, by było ona jak najciekawsze. Dlaczego szkolenia bhp powinny być ciekawe? W niektórych przypadkach (oczywiście nie wszystkich) potrzebna jest świadomość jak zachować się w konkretnych sytuacjach. Bez tego można doprowadzić bardzo szybko do wypadku. Szkolenie, które jest ciekawe zmusza człowieka niejako do zapamiętania informacji, którym przysłuchuje się z uwagą. Jeżeli dany szef jednostki ma na sercu bezpieczeństwo i brak wypadków, powinien tak dobrać osoby przeprowadzające szkolenia bhp, by ich wykłady były jak najciekawsze. Warto o tym pamiętać, sprawdzając oferty zewnętrznych firm specjalizujących się w tego typu szkoleniach. 

error: Content is protected !!